Ethical AI? Verantwoord aan de slag!

De toepassing van Artificial Intelligence (AI) is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Steeds vaker wordt kunstmatige intelligentie ingezet om (repetitieve) taken over te nemen van mensen. Dit leidt tot de vraag: Is dit ethisch verantwoord? En wanneer raakt het aan de grenzen van bijvoorbeeld de privacy? En hoe zorg je als organisatie ervoor dat je op de juiste manier AI inzet? In dit artikel gaat Joshua Touati dieper in op deze vragen. 

Allereerst, wat is ethical AI? 

Iedereen heeft het tegenwoordig over Ethical AI, maar wat is het eigenlijk? Ethical AI is kunstmatige intelligentie die is ontwikkeld met ethische normen in achtneming. Dit houdt in dat de technologie niet alleen moet werken, maar ook moet rekening houden met de gevolgen voor mensen en maatschappij. Ethical AI wordt aangedreven door algoritmen die zijn getraind met etisch verantwoorde data. Deze algoritmen maken gebruik van kunstmatige intelligentie om beslissingen te nemen en problemen op te lossen, maar ze doen dit altijd in overeenstemming met ethische normen.   

De wereldwijde tech-industrie heeft in toenemende mate belangstelling voor ethical AI, omdat steeds meer bedrijven erkennen dat het belangrijk is om hun technologieën ethisch verantwoord in te zetten. Kort samengevat moet je erop kunnen vertrouwen dat het veilig en verantwoord wordt ingezet. Tegelijkertijd groeit ook het aantal initiatieven en organisaties die zich richten op het creëren van ethische standaarden hieromtrent.  

Waarom is het belangrijk aandacht te hebben voor de ethische kant? 

Er zijn veel verschillende toepassingen van AI, maar één ding is zeker: deze technologie zal onze wereld opnieuw veranderen en is niet meer weg te denken.  

Het is dan ook belangrijk om na te denken over de morele kant. Aangezien voor velen AI nog iets is wat moeilijk te begrijpen en/of te bevatten is, is het dan ook belangrijk om mens en maatschappij te beschermen tegen de potentiële risico’s die het met zich meebrengt. Wanneer we namelijk niet voorzichtig zijn, kan AI ook schadelijk zijn voor onze maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan het gevaar van biometrie of gezichtsherkenningstechnologieën die privacy kunnen schenden of desinformatie die kan leiden tot misleiding en/of misbruik van mensen of data. Of aan chatbots die bv. racistische taal, politieke opvattingen gebruiken.  

Maar hoe bepaal je als organisatie wat jullie verstaan onder “ethical AI” en bepaal je of je AI op een verantwoorde manier inzet? Hieronder enkele vragen die je kunnen helpen intern het gesprek met elkaar te voeren: 

  1. Is er eenduidige definitie binnen jouw organisatie? Ligt er vast wat als ethisch of niet wordt gezien? Tip: maak een “AI code of conduct”. 
  2. Zijn jullie mensen op de juiste manier geschoold en is de kennis over algoritmes voldoende vastgelegd en verankerd binnen de organisatie? 
  3. In hoeverre zijn we ervan op de hoogte dat concurrenten al AI technologie inzetten? Zo ja, waar zetten ze het exact voor in? En hoe kunnen we ons hierin onderscheiden? 
  4. Gebruiken wij persoonlijke data zoals NAW-gegevens of afkomst? Als dit het geval is moet je in ieder geval de AVG wetgeving volgen. Daarnaast moet je je erg bewust zijn dat dit soort data tot biases (vooroordelen) kunnen leiden bij voorspellingen van AI modellen.  

Heroes, data en AI partner van Microsoft, heeft al vele organisaties ondersteund in het vormgeven van een verantwoord beleid rondom de inzet van AI-toepassingen en kan jouw organisatie hier dan ook in begeleiden. Eens vrijblijvend van gedachten wisselen? Neem zeker contact met ons op via coffee@heroes.nl. 

Please fill in the form below to book a free inspiration call.


Contact Joshua

+31 857 820 449‬
iwanttobeahero@heroes.nl
https://twitter.com/Heroes_NL

/related articles